Str. Dărniciei, Nr. 52, Sector 5, București, România

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si Regulamentului General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), ELNET SECURITY SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si doar in scopurile specificate, datele personale furnizate de catre clienti. Scopul, colectarea datelor personale se face in scopul de a onora comenzile/serviciile (prin eliberarea facturilor), publicitate (newsletter) si de a realiza unele statistici necesare dezvoltarii serviciilor oferite clientilor.

ELNET SECURITY SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, companii de marketing, imputerniciti ai ELNET SECURITY SRL ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de ELNET SECURITY SRL, conform conditiilor din prezenta Politica.

Toate informatiile cu caracter personal sunt colectate de catre ELNET SECURITY SRL numai in conditiile in care acestea au fost furnizate.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul are dreptul de acces, interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si sa solicitate stergerea acestora. Exercitarea acestor drepturi este posibila printr-o cerere scrisa, datata si semnata, trimisa la adresa sediului firmei, Str. Mihaieleni Nr 3-5, Sector 1, Bucuresti sau la adresa de e-mail dpo@elnetsecurity.ro.

Pierderile de informatii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale server-ului care gazduieste site-ul www.elnetromania.ro sau actiunilor unor terte persoane nu sunt in responsabilitatea ELNET SECURITY SRL.

Implementarea unui sistem optim de securitate se poate face doar dupa realizarea auditului de securitate.

Acesta presupune o analiza riguroasa a elementelor si conditiilor care influenteaza starea de securitate a obiectivului vizat, mai precis analiza nevoilor de securitate, a vulnerabilitatilor si riscurilor la care este supus obiectivul.